ORIGINAL ELYSIUM DISC - 4. série

4. série harmonizačních disků (zkráceně "OED") přichází s dalším aspektem možnosti použití silné harmonizační energie v podobě disku opatřeného silným energetickým zářičem (symbolem), jenž je  specificky určen k harmonizaci energetického pole i vědomí (stejně tak i prostoru) a též k vyrovnání jednotlivých základních elementů (princip feng-shui),  čímž je umožněno harmonické plynutí energie a dochází k přirozené harmonizaci ve všech oblastech energetického pole, vědomí i prostoru.. Harmonizační disk je  opatřen silným harmonizačním symbolem (energetickýmzářičem), vytvářejícím energetický průchod k harmonizující energii, jenž vyzařovanou energii z disku umocňuje a řídí dle přesných koordinát.

ORIGINAL ELYSIUM SCEPTERS

Originální žezla Elysium


materiál:  1 ks  OES: 100 procentní nerez - hmotnost 760 g

                 1 ks  OES: mosaz - hmotnost 805 g

Rozměry: průměr 30 mm, délka cca 140 mm


Již ve velmi starých kulturách byla používána tzv. cylindrická žezla, avšak jen v málo známých zdrojích se uvádí, že cílem použití cylindrických žezel bylo harmonické spojení energie magnetické polarity (v starých kulturách zastupované prvkem stříbra) a energie elektrické polarity (zastupované prvkem zlata) v jednu látku nazývanou "elektrum", což je vzácná přírodní slitina zlata a stříbra. 

Stejně tak je tomu i u člověka, jenž během osobního duchovně-energetického vzestupu spojuje uvnitř sebe aspekty
obou polarit v jednu jedinou sílu, jež můžeme přirovnat k onomu "elektrum".

K dokonalému proudění energie v energetickém poli, které obklopuje člověka, ale též k dokonalému zásobování energií orgánů a systémů organismu člověka, je zapotřebí odblokovat, transformovat a harmonicky vyvážit neviditelnou energii, jež vlastní polaritu magnetickou i elektrickou, a proudí energetickými meridiány v  a kolem fyzického těla, zásobujíc fyzické tělo i vědomí člověka životu životodárnou energií.

Během své osobní cesty růstu duše i vědomí se tedy člověk postupně mění v ono tajemné "elektrum", kdy je
jeho energetické pole, konkrétně oblast středního energetického pilíře (jenž vede skrze páteř a kolem ní)
naplněna harmonickým poměrem sjednocené energie magnetické i elektrické polarity, vytvářejíc "neutrální elektrum".

OES jsou energetizována ojedinělou technologií umožňující dlouhodobě a navždy zachovat vloženou energii, vysokou frekvenci energie magnetické i elektrické polarity těch nejvyšších dostupných dimenzím. OES jsou opatřena mimořádně silným harmonizačním symbolem (energetickým zářičem), vytvářejícím energetický koridor k harmonizující energii, jenž vyzařovanou energii z OES umocňuje a řídí dle přesných harmonických
koordinát.

Během používání OES se zvyšuje kvalita  energetického pole, dochází k jeho scelení i zvýšení frekvencí, čímž dochází k větší ochraně proti vnějším vlivům, které mají nižší či negativní frekvenci energie, energetické dráhy (meridiány) se pročišťují, čímž má fyzické tělo i psychika větší a kvalitnější přísun životní energie. OES (vyrobeno z mosaze) patří do pravé ruky,  OES, (vyrobeno z nerezu) patří do dlaně levé, přičemž oba OES aktivují v člověku onu neutrální energii, která jediná dovede sjednotit polarizovanou energii (magnetické a elektrické polarity) v energetickém systému člověka, a napomáhá tím ke kvalitnímu duchovně-energetickému vzestupu, jakož i
k harmonickému proudění energie v energetickém systému. 

Použití OES napomáhá též k:

·   harmonickému otevírání psychicko-energetických center, tzv. čaker, přispívá  jednak k nastavení harmonie jejich polarity a též k jejich tzv. vertikalizaci, kdy proudy magnetické a elektrické polarity, vzestupující skrze jednotlivá
psychicko-energetická centra, se postupně spojují v jednotný, vzhůru směřující proud osobní životní
energie Kundalini, proudící skrze linii předního středního pilíře, tzv. "Hara linii".

·   harmonizace prostor

·   harmonizace vztahů

·   rozproudění zablokované životní energie (nadměrný pocit bezdůvodné únavy, těžší myšlenky, emoce)

·   rychlá harmonizace a stabilizace energetického pole

·   hlubší stav vědomí během meditace

·   zvýšení potenciálu inspirace k uskutečnění  např. určitého projektu

·   další možnosti použití jsou uvedeny v přiloženém návodu k použití OES